Boreoperatør, fagarbeider på oljeinstallasjon som arbeider med produksjon og vedlikehold av hull for produksjon av petroleum. Opplæringen skjer ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et år med teknikk og industriell produksjon eller et år med elektro og et år med brønnteknikk. Opplæringen avsluttes med en fagprøve. Med teoriopplæring og minst fem års allsidig praksis i bedrift kan det være mulig å gå opp som praksiskandidat til fagprøven. I 2013 var det i alt 108 som gikk opp til fagprøven i boreoperatørfaget og 107 besto prøven.