Borehullstesting, prøving av produksjonsevnen til en nyboret petroleumsbrønn hvor borestrengen med nødvendig tilleggsutstyr brukes som produksjonsrør.