Boredekksarbeider, en person som utfører arbeid på boredekket etter ordre fra borer og boresjef. Det stilles bestemte krav om både praksis og teoretiske kunnskaper. På norsk sokkel har det vært et overordnet mål for Oljedirektoratet (OD) å automatisere boredekksoperasjonene, fordi det var her man fikk de fleste personskader ved oljealderens begynnelse. Det automatiserte systemet går under betegnelsen iron roughneck. Også andre land, for eksempel Storbritannia, følger Norges eksempel.