Bore- og vedlikeholdsoperatør, fagarbeider som skal kunne delta i alle faser av boreoperasjonen. De skal kunne føre kontroll med og holde vedlike boreslam og boreslamsystemer, og kunne utføre førstelinjevedlikehold av trykk-kontrollsystemer og -utstyr, samt boreslam og utstyr. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift.