Bordtakbeslag er beslag som danner over­gang fra tak til takrenne, for å hindre regnvann i å renne bak takrenna. Slike beslag kalles også rennebeslag eller spillblikk.