Mer generelt betegner bora nå kalde fallvinder i kyst- og fjordstrøk, slik det forekommer bl.a. mange steder i Vest- og Nord-Norge. Slike vinder ble tidligere forklart ved at kald luft får fart ved fall ned fra fjellene. Nyere forskning viser at de fysiske mekanismene er kompliserte og at de store hastighetene er et resultat av fjellbølger, hydrauliske sprang og virvler bak bratte fjell.