Boom, sterk og plutselig kurs- og prisstigning på aksje- og varemarkedene. Også brukt i betydningen sterk høykonjunktur.