Felle, (skøyer)strek, som f.eks. å plassere noe over en dør slik at det faller ned når døren åpnes; dødsfelle.