Bonum, det gode, gods. Summum bonum, det høyeste gode; bonum publicum, statseiendom, statens vel.