Bonorum cessio, i romerretten skyldnerens frivillige innlevering av sitt bo til konkurs. Bonorum possessio, i romerretten den utvidede arverett som er fastslått ved pretors virksomhet, i motsetning til hereditas (arverett etter jus civile).