I marinbiologisk forskning en kvantitativ undersøkelse av dyrelivet i bunnregionene ved hjelp av en grabb (bunnhenter) som skjærer ut en flateenhet av bunnen med dens innhold, som så undersøkes og telles opp.