Boninitt, (av Boninøyene, nå Ogasawara-øyene, Japan), en gruppe magnesiumrike vulkanske bergarter beslektet med andesitt. De utgjør en liten, men genetisk betydningsfull del av mange ofiolitter og øybue-områder.