Bonhomme, hedersmann; beskjeden, godmodig mann. Jacques Bonhomme, et spøkefullt navn på det franske folk; bonhomie [bånåmi], godmodighet, godtroenhet.