Bondetobakk, en av de to viktigste tobakksplanteartene. Den har et nikotininnhold som er ca. tre ganger høyere enn vanlig tobakk. N. rustica var den tobakksplanten som først ble innført til Europa fra Amerika av spanske sjøfarere i 1558. Bondetobakken ble etter hvert fortrengt av den mildere virginiatobakken, tidligst hos de velstående. I Russland går bondetobakken under navnet makhorka. Her var den relativt utbredt inntil 2. verdenskrig, og kan ennå forekomme i bruk blant bondebefolkningen i utkantstrøk.