Bondefanger, betegnelse for person som misbruker uerfarne og godtroende menneskers fortrolighet til å narre penger av dem, ofte ved falske foregivender og under påskudd av å ville hjelpe dem; bl.a. emne for Ludvig Holbergs komedie Den pantsatte Bondedreng (trykt 1731).