Bonapartesnipe, fugleart i snipefamilien. På størrelse med en liten myrsnipe. I vinterdrakt (det er den vi stifter bekjentskap med) ligner den en tundrasnipe med hvit overgump. Hekker i Nord-Amerika, men er også en av de hyppigst forekommende nordamerikanske vadefugler som opptrer i Vest-Europa utenom hekketiden. Er påtruffet 17 ganger her i landet pr. 2001. Navn etter den franske biologen C. L. J. L. Bonaparte.