Bombesin, protein som opprinnelig ble påvist i hud fra frosken Bombina bombina og som hos mennesket er påvist flere steder i organismen, først og fremst i celler og nervefibere i tarmkanalen. Det stimulerer magesekken til å produsere saltsyre og har betydning for tarmens bevegelser.