Bomaskin er en nedsettende betegnelse på en nøkternt og ensartet utformet, ofte stor boligblokk. Betegnelsen er benyttet når bomiljøet oppleves som kjedelig og med liten variasjon og stimulerende innhold. Uttrykket kan ha sin opp­rinnelse i Le Corbusiers uttalelse om at "et hus er en maskin til å bo i".