Bolus er en sylindrisk masse av ulike materialer (langsomt løselig glass, voksarter, blandinger av langkjedede fettsyrer) med lengde 5–8 centimeter og diameter 2–3 centimeter. I veterinærmedisinen anvendes denne type bolus som bæremiddel for stoffer som skal frigis langsomt i fordøyelseskanalen, for eksempel visse midler mot tarmparasitter, berlinerblått som binder radioaktivt cesium (jamfør nedfôring), eller som bæremiddel for tilførsel av små mengder nødvendige sporstoffer som for eksempel kobber, kobolt, selen. Bolus av denne typen tilføres ved hjelp av en applikator (doseringspistol) som bringer bolus så langt bak i svelget at svelgingsrefleksen utløses.