Sylindrisk masse av ulike materialer (langsomt løselig glass, voksarter, blandinger av langkjedede fettsyrer) med lengde 5–8 cm og diameter 2–3 cm. I veterinærmedisinen anvendes denne type bolus som bæremiddel for stoffer som skal frigis langsomt i fordøyelseskanalen, f.eks. visse midler mot tarmparasitter, berlinerblått som binder radioaktivt cesium (jfr. nedfôring), eller som bæremiddel for tilførsel av små mengder nødvendige sporstoffer som f.eks. kobber, kobolt, selen. Bolus av denne typen tilføres ved hjelp av en applikator (doseringspistol) som bringer bolus så langt bak i svelget at svelgingsrefleksen utløses.