Boligselskap er en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper.