I Norge ble det 2001 innført et boligadressesystem der alle leiligheter i flerboligbygg, ca. 900 000 boliger, fikk egen adresse, et unikt bolignummer som består av en bokstav og fire tall. Bokstaven sier hvorvidt en bor i en Hovedetasje, Loftsetasje, Underetasje eller Kjelleretasje. De to første tallene sier hvilken etasje inngangen til leiligheten ligger, og de to siste er leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre med klokka når man kommer inn i etasjen. Boligene merkes med en adresselapp som klistres på innsiden av karmen på boligens inngangsdør. Denne adressen skal benyttes i flyttemeldinger til Folkeregisteret og i byggemeldinger.