Bola, kastevåpen, blir særlig brukt av indianere i Sør-Amerika. Består av tre sammenknyttede tau, hvert ca. 1 m og med tunge steiner innsydd i skinnposer i hver ende. Bolaen holdes i en av tauendene, svinges rundt og slynges deretter mot byttet, slik at tauene tvinner seg rundt det. De søramerikanske storfe-gjeterne (gauchos) bruker et lignende redskap.