Bokstavrett, riktig i minste detalj, f.eks. om avskrift.