Boikottdomstolen, domstol som skulle dømme i saker om boikott. Boikottdomstolen ble innført i 1933, da boikottregler ble innarbeidet i arbeidstvistloven. Ved boikottloven av 1947 ble boikottdomstolen avskaffet, slik at saker om boikott nå hører under de vanlige domstoler, med mindre saken hører under Arbeidsretten.