Boi, boy, bai, er et relativt tungt, men likevel løst vevd toskafts kardegarns ullstoff med tett, lodden overflate. Det forekommer i mange forskjellige kvaliteter. Boi brukes til klær, forheng og annet.