Bodo, boro, samlebetegnelse på en rekke folk i det nordøstlige India og i Bangladesh, bl.a. rabha, garo og tipperah. De teller til sammen ca. 1,3 mill., og snakker beslektede, tibeto-burmanske språk. Kulturelt er de til dels ganske ulike, idet noen grupper er sterkere påvirket av hindukulturen enn andre. Bodoene var lenge de herskende folk i Assam, selv om deres posisjon ble svekket av innvandrende shanfolk på 1200-tallet. Det mektige bodoriket Koch i det østlige Bengal og Vest-Assam ble først oppløst på 1800-tallet.