Boche, fransk økenavn på tyskerne; vant særlig under den første verdenskrig alminnelig utbredelse.