Bobby, slangbetegnelse for den engelske politikonstabel. Bobby er kjælenavn for Robert og står her for Sir Robert Peel, som i 1829 organiserte the Metropolitan Police, Englands første ordinære politikorps.