Boarding house, pensjonat, sted som gir kost (board) og losji. I norsk sjømannsspråk brukes boardinghus om losji- og spisested for sjøfolk.