Blytilsetning, bensinløselig, blyholdig (tetraetylbly eller tetrametylbly) tilsetning i bil- og flybensin for å heve oktantallet.