Bluetongue, virussykdom som først og fremst angriper sau, men også andre drøvtyggere og svin. Den skyldes et orbisvirus som overføres ved insektstikk og var tidligere begrenset til Afrika, men er i de senere år også påvist blant annet i Amerika, Portugal, Spania og Israel. Første symptom er feber, deretter utvikling av sår i munnhulen og på tungen, noe som medfører nedsatt fôropptak og avmagring. Også bena kan angripes.