blonde d'Aquitaine, fransk storferase, utpreget kjøttferase fra det sørvestlige Frankrike som oppstod ved sammenslåing av tre stedegne raser som ble brukt som trekkdyr. Stambok fra 1962. Store dyr med lang kropp og kraftige ben; mye løs hud under hodet; kremgule, varierende fra lyst til mørkt, med lysere partier rundt øyne og mule. Levendevekt for voksne okser 1300–1600 kg, for kyr 850–1200 kg. Ingen betydning i Norge.