Blomstringshormoner, hormoner som stimulerer planter til å blomstre. At daglengden har avgjørende betydning for mange planter om de skal blomstre eller ikke er velkjent (se fotoperiodisme). Man vet også at det er bladene som oppfatter daglengden, mens blomsten dannes i stengelspissen. For å forklare disse forholdene mener man at det i bladene finnes et eget hormon, florigen, som transporteres til stengelspissen og der induserer blomsterdannelse. Dette hormonet er ikke påvist direkte. Også kjente hormoner, som auxin, gibberellin og cytokinin, har betydning for blomstring hos mange arter.