Blomstrandin, svart til brunt, radioaktivt mineral, kjent fra en rekke norske granittpegmatitter. Oppkalt etter den svenske kjemikeren C. W. Blomstrand. Originalbeskrevet i 1906 av W. C. Brøgger fra Hidra i Vest-Agder. Etter nyere nomenklatur skal mineralet hete aeschynitt-(Y). Se også euxenitt.