Blokkskip, skip lastet med betong eller stein, senket på tvers av havneinnløp for å sperre adgangen. I tidligere tider brukt om avriggede krigsskip som, oftest til forsvar av havner, ble nyttet som forankrede, flytende fortifikasjoner.