Blokkmaker, blokkdreier, håndverker som fremstilte blokker og taljer til skipsbruk, heisekraner o.l. Faget hadde laug i det dansk-norske eneveldets tid, men utstyret fremstilles nå industrielt, og faget har praktisk talt ikke utøvere.