Blokkeringspunkt, den temperatur der et dieseldrivstoff ved nedkjøling tilstopper (blokkerer) et standardisert prøvefilter. Metoden er nøye spesifisert, og er ment å tilsvare forholdene i en kritisk dieselbil ved lave temperaturer. Se også dieselolje, krystallisasjonspunkt og stivnepunkt.