Avsperre en fremmed makts territorium (festning, havn m.m.) fra samkvem med utenverdenen ved militære midler. Se blokade.