Blokkalter er et alter bygget i blokkform. I katolske kirker har det ofte plass for en helgenkiste, altså som en gravstein og et gravbord , eller for helgenrelikvier.