Blodsvette, eiendommelig bloduttredelse i små dråper på tilsynelatende helt normal hud, bare observert hos blodshester, fortrinnsvis på hals og skulderparti. Synes i enkelte tilfeller å være forstadium til akutte infeksjonssykdommer.