Etter vegtrafikklovens § 22a, andre ledd kan politiet fremstille en motorvognfører for blodprøvetaking når det, gjerne etter alkotest, er tegn eller symptomer på ruspåvirkning. Alternativt kan vedkommende fremstilles for utåndingsprøve, spyttprøve eller klinisk undersøkelse.