Blindtre, midtsjikt av trespiler i en møbelplate eller kryssfiner. Som yttersjikt brukes finér som plasseres slik at fiberretningen går på tvers av blindtreets. Konstruksjonen skal gi en stabil plate.