Blindmateriell, de metallstykker som ble lagt mellom bokstaver, ord eller linjer i blysats, eller som ble brukt til å fylle ut større rom mellom grupper av sats.