Blindmarkering, tjenestehunduttrykk, feilanvisning av figurant eller gjenstand.