Blindgjenger, granat, mine eller bombe som på grunn av en feil ikke eksploderer som den skal men blir liggende ueksplodert i nedslagsfeltet. En blindgjenger er meget farlig fordi den senere kan eksplodere ved berøring eller annen påvirkning, og må håndteres av spesialister som fjerner den, eller sprenger den på stedet.