Blind- er i arkitekturen en forstavelse som betegner en illusorisk utgave av en åpning, for eksempel blindvindu, blindarkade.