Blekrublom, flerårig art i korsblomstfamilien. 5–10 cm høy, bladene i rosett. Gule blomster og eggformet skulpe. Blekrublom vokser på kalkrik grunn i fjellet, mest rabber og solifluksjonsjord, spredt i Sør-Norge og noen få steder i Nord-Norge.