Blekfrytle, flerårig art i sivfamilien. 15–30 cm høy med rette, tynne strå, flate blad og gulbrune blomster som vokser sammen i opp til 10 stilkete hoder. Blekfrytle vokser i tette tuer. Arten har to utbredelsesområder i Norge; på tørre elvekanter i Nord-Norge og på tørre steder langs veier i Sør-Norge, der den trolig er innført.