Blekbukk, partået klovdyrart i oksefamilien. Se oribi.