Ennå ikke forplantningsdyktig småørret, alminnelig av 20–30 cm lengde. Blegen kalles også blankørret, høstblege og feilaktig lakseyngel.